Wie?

Ik ben Margot Garré, master in de (klinische) psychologie en systeemtheoretisch psychotherapeut.

Ik studeerde in 2012 af aan de Universiteit Gent, waarna ik een 4jarige therapieopleiding volgde aan de Interactie-Academie in Antwerpen.

Mijn werkervaring in verscheidene jobs stond me toe om mijn vaardigheden als psycholoog verder uit te diepen en te verfijnen naargelang de vraag. Kwalitatieve zorg ontstaat mijns inziens door een goede werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt, met aandacht voor de integratie van het behandelproces in diens leefcontext en dus steeds met oog voor de ruimere maatschappelijke context. Tot slot vind ik het belangrijk therapie te voorzien op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten en met aandacht voor de krachten van de cliënt.

%d bloggers liken dit: