Relatietherapie

Mensen investeren veel in elkaar, omwille van het belang dat we hechten aan onze relaties. Soms raken partners verstrikt in problemen die hun vertrouwen onder druk zetten. Omwille van onze unieke kijk op onszelf, op elkaar en op de wereld ontstaan er in paren vervolgens vaak eigen en verschillende definities over de problemen waar tegenaan wordt gebotst. Deze periodes zijn herkenbaar binnen elk leven en elke relatie. Soms houden deze periodes echter aan en ontstaan er vragen over de toekomst van de relatie. 

Binnen relatietherapie praten we over wat mensen verbindt. We zijn niet op zoek naar één waarheid of de schuldige. Ik ben er voor beide partners en probeer, rekening houdend met de kwetsbaarheden en behoeften van beiden, tot gedeelde (uit)wegen te komen. We buigen ons over moeilijke dynamieken, communicatie en verschillende fasen binnen de relatie. Ook de plek van de partnerrelatie in de ruimere leefwereld komt aan bod. Wanneer partners opnieuw oplossingen kunnen vinden én een manier om deze in hun dagelijkse leven te integreren, kan er een vernieuwd engagement voor de relatie ontstaan.

Soms blijft deze positieve evolutie echter uit. Er is te veel gebeurd, het vertrouwen is onherstelbaar geschonden. Ondersteuning kan ook hier waardevol zijn in het proces van elkaar loslaten. Het kan belangrijk zijn om nog even een gezamenlijke ruimte te behouden waar jullie kunnen nagaan hoe jullie deze periode van jullie leven op een respectvolle manier willen afsluiten en dit met aandacht voor jullie eigen behoeften, elkaar en mogelijke betrokkenen (kinderen,…).

%d bloggers liken dit: