Relatietherapie

Mensen investeren veel in elkaar, omwille van het belang dat we hechten aan onze relaties. Soms raken partners verstrikt in problemen die hun wederzijds vertrouwen onder druk zetten. Omwille van onze unieke kijk op onszelf, op elkaar en op de wereld ontstaan er in paren vervolgens vaak verschillende definities over de problemen waar tegenaan wordt gebotst. Deze periodes zijn herkenbaar binnen elk leven en elke relatie. Soms houden deze echter aan en worden verbindingen tussen partners in vraag gesteld. 

Binnen relatietherapie praten we over wat mensen verbindt. We zijn niet op zoek naar één waarheid of dé schuldige. Ik ben er voor beide partners en probeer, rekening houdend met de kwetsbaarheden en behoeften van beiden, tot een gezamenlijke weg te komen. We buigen ons over moeilijke dynamieken en communicatie patronen binnen de relatie. Soms is het ook relevant om te reflecteren in welke levensfase partners zich bevinden en hoe deze context invloed heeft op hun relatie.

Wanneer partners opnieuw flexibel met uitdagingen om kunnen gaan én deze uitdagingen geen bedreiging meer vormen voor de emotionele verbinding tussen hen, kan er een vernieuwd engagement voor de relatie ontstaan.

Soms blijft deze positieve evolutie echter uit. Er is te veel gebeurd, het vertrouwen is onherstelbaar geschonden. Ondersteuning kan ook hier waardevol zijn in een proces van elkaar loslaten. Het kan belangrijk zijn om nog even een gezamenlijke ruimte te behouden waar jullie kunnen nagaan hoe jullie deze periode van jullie leven op een respectvolle manier willen afsluiten en dit met aandacht voor jullie eigen behoeften, elkaar en mogelijke betrokkenen (kinderen,…).

%d bloggers liken dit: