Privacybeleid

1. Gegevensbescherming

Vanaf 2018 is de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, gemeenzaam gekend met de afkorting GDPR) van kracht.
Ik verbind me er toe, conform deze verordening, de persoonsgegevens van mijn cliënten te beschermen en op transparante wijze te verwerken.

2. Verzameling van en toegang tot de persoonsgegevens

Mevrouw Margot Garré, bij wie u zich heeft aangemeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Alleen zij heeft toegang tot deze persoonsgegevens.

 • Persoonlijke gegevens (de cliënt verschaft zelf de gegevens dmv contactformulier)
  • Voornaam/naam
  • Email adres
  • Gsm nummer
  • Adres
  • Beroep
  • Burgerlijke staat
  • Opleiding
  • Medische gegevens
 • Met welk doel verwerk ik uw persoonsgegevens?
  • je te kunnen bellen of e-mailen mbt tot uw aanmelding voor therapie
  • je therapeutisch proces

3. Rechten

U heeft het recht om niet in te gaan op een vraag om uw persoonsgegevens door te geven.

U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Desgevraagd kunt u over een document beschikken waarin deze gegevens vermeld staan. Verder bepaalt de therapeut zelf op welke manier hij/zij inzage geeft, bv via een syntheseverslag, of via kopie van alle officiële documenten over de cliënt.

Indien u vaststelt dat uw feitelijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u deze gegevens zelf aanpassen in uw dossier via uw psychotherapeut. Let op: dit gaat enkel over feitelijke gegevens. Inhoudelijk gegevens behoren tot het beroepsgeheim.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen.

U heeft op ieder ogenblik het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kan u deze toestemming op ieder ogenblik terug intrekken.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt over te dragen aan uzelf of aan een door u gekozen instantie op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht op inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens, deze aanvraag gebeurt schriftelijk door een gedateerde en ondertekende aanvraag aan mevrouw Margot Garré.

4. Bewaartijd van de persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens, inclusief uw inhoudelijk dossier, worden bewaard voor een periode van 10 jaar.

%d bloggers liken dit: