Intervisie

Ik hanteer een systemische visie op deze samenwerkingsvorm. Dit betekent dat ik teams graag begeleid om aan de hand van intervisie kennis die in de groep aanwezig is naar boven te brengen. Ikzelf treed als intervisor op in de rol van procesbegeleider. Deze werkvorm verschilt bijgevolg van supervisie/groepscoaching. Binnen de intervisie kunnen tal van thema’s aan bod komen: vragen rond casuïstiek, groepsdynamische processen, leiderschap,… .

Intervisie kan ervoor zorgen dat de werkidentiteit van werknemers versterkt/hersteld wordt, diversiteit in denken en doen inspirerend werkt en de samenwerking tussen collega’s bevorderd wordt.

Tarief: 150 euro/u (+ verplaatsingsvergoeding)

%d bloggers liken dit: