Individuele therapie

We starten onze therapie met een kennismakingsgesprek waarin we je hulpvraag verkennen en de verwachtingen die je koestert met betrekking tot het therapeutisch traject. We gaan na of we hierrond samen verder aan de slag kunnen. Op basis van dit gesprek en enkele verkennende vragenlijsten komen we samen tot doelstellingen voor ons traject. Deze doelstellingen vormen de rode draad van onze samenwerking.

Als systeemtherapeut ga ik ervan uit dat een probleem van een persoon nooit los kan gezien worden van je context. Er is steeds een complexe interactie tussen een persoon en zijn/haar omgeving (je gezin, sociaal leven, werk,…). Ik tracht hierbij ook steeds aandacht te hebben voor de invloed van de ruimere maatschappelijke context.

Binnen ons therapeutisch proces trachten we inzicht te verwerven in al deze complexe interacties. We staan stil bij de bezorgdheden die bestaan, maar houden ook aandacht voor wat goed loopt en de krachten en talenten die jij hebt. 

%d bloggers liken dit: