Individuele therapie

We starten onze therapie met een kennismakingsgesprek waarin we je hulpvraag verkennen en de verwachtingen die je koestert met betrekking tot het therapeutisch traject. We gaan na of we hierrond samen verder aan de slag kunnen. Op basis van samenspraak en jouw regie komen we tot doelstellingen. Deze vormen de rode draad van onze samenwerking.

Als systeemtherapeut ga ik ervan uit dat een probleem van een persoon nooit los kan gezien worden van zijn of haar context. Er is steeds een complexe interactie tussen de persoon en de omgeving (gezin, sociaal leven, werkomgeving,… maar ook de ruimere maatschappelijke context).

Binnen ons therapeutisch proces trachten we inzicht te verwerven in deze complexe interacties en proberen we de vastgelopen betekenissen terug te verbreden. We staan stil bij de bezorgdheden die bestaan, maar hebben ook aandacht voor wat goed loopt en de krachten en talenten die jij hebt. 

%d bloggers liken dit: